Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím

VAŠE FINANČNÍ VIZE

FINVISION, s.r.o - Jak získat a udržet dotaci od EU

Jak získat a udržet dotaci od EU

Pro Vaši představu, jak probíhá proces získávání dotace, jsme pro Vás připravili stručný přehled tohoto postupu. Jistě poté oceníte možnost přenechat veškerou práci na našem odborném týmu a Vy se můžete plně věnovat svému podnikání.

Hypotéka jako kontokorent

Nechcete splácet jistinu a chcete splácet jen úrok? Chcete mít možnost si peníze kdykoliv půjčit znova? Kontaktujte nás...

Nejste spokojeni s novou nabídkou Vaší banky?

Nabízíme Vám aktuální nejnižší úrokové sazby na trhu, které jsou osvobozeny od poplatků za zřízení. Úrokové sazby u stavebního spoření od 2.59% p.a., u hypoték s 5letou fixací od 1,49% p.a. a u hypoték vázaných na sazbu Pribor od 1,49% p.a.. Hypotéky jsou osvobozeny od poplatku za zřízení úvěru i za vedení úvěrového účtu. Zeptejte se na Vaše možnosti…

Online pojištění

Připravili jsme pro Vás možnost sjednat si online pojištění přímo na našich stránkách. Celoroční cestovní pojištění i s pojištěním sportovních aktivit sjednáte již od 540Kč/rok

 

1. krok

Jako první je nutné si určit, jaké ve Vašem podniku (obci či neziskové organizaci) existují dotační příležitosti. To znamená, že je třeba identifikovat investiční záměr, který chystáte a který má šanci dotace z EU získat. Tuto fázi zajišťujeme v rámci projektu Identifikace dotačních možností bezplatně. Pro podrobnější informace je Vám k dispozici náš tým. Tato fáze je základem pro další úspěšný postup celého procesu.

2. krok

Je totiž nezbytné vybrat odpovídající dotační operační program, ze kterého budou případné prostředky uvolněny. Těchto programů je v současnosti 24 a každý z nich se dále dělí na mnoho dalších podskupin. Není tedy lehké se v nich správně zorientovat a pracovat s nimi.

3. krok

V tomto kroku přichází na řadu vypracování nezbytně nutné projektové dokumentace. Ta musí obsahovat mnoho povinných položek a odpovídat přesně požadavkům, které jsou na ni poskytovatelem kladeny. Minimální rozsah této dokumentace bývá zhruba okolo 50 stránek (i když přesné podmínky nejsou zatím dosud známy) a se složitostí projektu samozřejmě dále narůstá. Vše je rozdílné v závislosti na vyhlášené výzvě, podmínek a metodiky poskytovatele dotace.
Ve chvíli, kdy je dokumentace připravená, nastává nutnost konzultovat její obsah se správcem operačního programu. Ten může dokumentaci poslat k přepracování či doplnění. Teprve ve chvíli, kdy dokumentace splňuje všechny požadavky, je správcem formálně schválena a žádost je přijata. Poté následuje finanční kontrola vyhlašovatelem výzvy.

4. krok

Následně probíhá hodnocení. V případě, že projekt odpovídá kritériím zvoleného operačního programu a jaké jsou jeho finanční a technické kvality. Po vyhodnocení jsou vybrány nejlepší projekty. Jejich autoři jsou vyzváni k předložení dalších informací a povinných příloh a v případě, že je vše v pořádku předloženo, dochází k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, která obsahuje všechny podmínky, které musí žadatel splnit, aby dotaci opravdu získal a nepřišel o ni.

5. krok

Smlouva obsahuje specifikováné zprávy, které musí žadatel v rámci monitorování projektu vyplňovat v určitých intervalech, pravidla publicity, udržitelnost projektu, nakládání s majetkem, který byl pořízen z veřejných financí, podmínky výběrového řízení, které je nutné dodržet. Splnění těchto podmínek je podmínkou pro získání dotace. Je tedy třeba hlídat termíny, dodržovat závazné ukazatele a neudělat při papírování zbytečnou chybu, která by Vás připravila o získané finanční prostředky.


kontakt
tel: 777 711 220
Pro elektronický kontakt můžete
využít e-mail: info@finvision.cz

sídlo společnosti
Bezručova 59
735 81 Bohumín
IČ: 27840115
C 31155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

sociální síťe