Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím

VAŠE FINANČNÍ VIZE

FINVISION, s.r.o - OP Technická pomoc

Nejste spokojeni s novou nabídkou Vaší banky?

Nabízíme Vám aktuální nejnižší úrokové sazby na trhu, které jsou osvobozeny od poplatků za zřízení. Úrokové sazby u stavebního spoření od 2.59% p.a., u hypoték s 5letou fixací od 1,49% p.a. a u hypoték vázaných na sazbu Pribor od 1,49% p.a.. Hypotéky jsou osvobozeny od poplatku za zřízení úvěru i za vedení úvěrového účtu. Zeptejte se na Vaše možnosti…

Jak získat a udržet dotaci od EU

Pro Vaši představu, jak probíhá proces získávání dotace, jsme pro Vás připravili stručný přehled tohoto postupu. Jistě poté oceníte možnost přenechat veškerou práci na našem odborném týmu a Vy se můžete plně věnovat svému podnikání.

Hypotéka jako kontokorent

Nechcete splácet jistinu a chcete splácet jen úrok? Chcete mít možnost si peníze kdykoliv půjčit znova? Kontaktujte nás...

Online pojištění

Připravili jsme pro Vás možnost sjednat si online pojištění přímo na našich stránkách. Celoroční cestovní pojištění i s pojištěním sportovních aktivit sjednáte již od 540Kč/rok

 

Operační program Technická pomoc (OP TP) je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007-2013.

Kdo může žádat o podporu?
Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor řízení a koordinace NSRR, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, odbor správy monitorovacího systému, ŘO OPTP, odbor rozpočtu a odbor účetnictví a finančních služeb), Ministerstvo financí (Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, PAS) a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Kdo má OPTP na starosti?
Řídícím orgánem OPTP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - odbor Řídicího orgánu Operačního programu Technická pomoc.

Jak je OPTP financován?
OPTP je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

OP TP spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Větší část programu je financována z prostředků cíle Konvergence, menší část z prostředků cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a je pro něj vyčleněno 0,26 mld. €, což činí přibližně 0,97 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,046 mld. €.

OPTP doplňuje ostatní operační programy, které mají pro své efektivní řízení také prostředky na technickou pomoc. OPTP jim poskytuje technickou podporu a zajišťuje koordinovaný přístup při řízení operačních programů a zajišťuje realizaci aktivit souvisejících s řízením operačních programů s přesahem napříč všemi operačními programy, například zajištění publicity fondů EU na národní úrovni a u horizontálních témat.

Jaké projekty jsou z OPTP financovány?

OPTP tvoří 8 prioritních os, čtyři jsou určeny pro cíl Konvergence a čtyři pro Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Všechny tyto prioritní osy jsou rozděleny do totožných oblastí podpory vymezujících, jaké typy aktivit mohou být v rámci příslušné oblasti podpory podpořeny.

Technická pomoc implementace NSRR pro cíl Konvergence
Na cíl 1 je z fondů EU vyčleněno 258,8 mil. €, tj. 98,4 % OPTP.
Technická pomoc implementace NSRR pro cíl Konkurenceschopnost a zaměstnanost
Na cíl 2 je z fondů EU vyčleněno 4,2 mil. €, tj. 1,6 % OPTP.


Přehled prioritních os pro cíle 1 a 2:
Prioritní osy pro Cíl 1 i 2 jsou obsahově zcela shodné.

1A a 1B Podpora řízení a koordinace
Cíl: Zabezpečit metodickou a koordinační roli politiky HSS programového období 2007-2013 na základě jednotného implementačního prostředí, transparentního a efektivního finančního řízení. Specifickým úkolem bude koordinace ROP a příprava nového programového období 2014+.

  • 1.1A a 1.1B Řízení implementace NSRR
  • 1.2A a 1.2B Finanční řízení, kontrola a audit
  • 1.3A a 1.3.B Řízení a koordinace HSS
  • 1.4A a 1.4B Příprava nového programového období 2014+

2A a 2B Monitorování
Cíl: Zabezpečit fungující monitorovací systém pro řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů a elektronický přenos dat na základě jednotného, centrálního informačního systému, okamžitého přístupu dat a kvalitního operativního prostředí pro monitorování.

  • 2.1A a 2.1B Monitorovací systém

3A a 3B Administrativní a absorpční kapacita
Cíl: Dosáhnout zlepšení kvality, zvýšení relevance, efektivnosti, konsistence, posílení strategického využívání pomoci poskytované z Fondů a zlepšení implementace OP na základě podpory a budování administrativní a absorpční kapacity.

  • 3.1A a 3.1B Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání
  • 3.2A a 3.2B Podpora absorpční kapacity

4A a 4B Publicita
Cíl: Dosáhnout zvyšování úrovně povědomí veřejnosti o existenci, účelu a cílech politiky evropské HSS v ČR i obecné rovině, a podněcování dalšího zájmu o příležitosti a reálné přínosy realizace jednotlivých programů SF a FS v ČR.

  • 4.1A a 4.1B Aktivity pro informování a publicitu
  • 4.2A a 4.2B Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OPTP

kontakt
tel: 777 711 220
Pro elektronický kontakt můžete
využít e-mail: info@finvision.cz

sídlo společnosti
Bezručova 59
735 81 Bohumín
IČ: 27840115
C 31155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

sociální síťe