Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím

VAŠE FINANČNÍ VIZE

Nacházíte se:
Novinky

FINVISION, s.r.o - Novinky

DIP (dlouhodobý investiční produkt)

Jeho přínos, výhody, stručné porovnání s ostatními daňově uznatelnými programy (penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, rezervotvorné životní pojištění)

Veřejný dluh České republiky

Financování vozidel

Připravili jsme pro Vás vlastní produkt. Kromě běžného financování automobilu formou úvěru/leasingu, také pomocí nájmu, kdy můžete najet neomezené množství kilometrů
a vozidlo bude nakonec Vaše. V případě zájmu o nezávaznou kalkulaci použijte Kalkulačky a dotazníky.

Hypotéka jako kontokorent

Nechcete splácet jistinu a chcete splácet jen úrok? Chcete mít možnost si peníze kdykoliv půjčit znova? Kontaktujte nás...

Jak získat a udržet dotaci od EU

Pro Vaši představu, jak probíhá proces získávání dotace, jsme pro Vás připravili stručný přehled tohoto postupu. Jistě poté oceníte možnost přenechat veškerou práci na našem odborném týmu a Vy se můžete plně věnovat svému podnikání.

 

DIP (dlouhodobý investiční produkt)

jeho přínos, výhody, stručné porovnání s ostatními daňově uznatelnými programy (penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, rezervotvorné životní pojištění)

 

Vážení,

od 1.1.2024 vstoupil na základě změny zákona v souvislosti s podporou zajištění na důchod na trh nový produkt - DIP, který je současně po 30-ti letech konečně velmi zajímavou možností spoření/investování finančních prostředků za účelem tvorby si finanční rezervy
pro období důchodu a to spolu s možnosti čerpání příspěvků zaměstnavatele  a využití daňových úlev (do 48.000,- Kč ročně v součtu s ostatními položkami). 

Pokud máme zmínit alespoň některé z hlavních výhod tohoto nového produktu, pak je to velká pestrost volby investičních programů, jejich kombinace a tedy i příležitost mnohem vyššího případného zhodnocení finančních prostředků, dále pak možnost mít více smluv a tedy z tohoto vyplývající vaše ochrana finančních prostředků, vysoká likvidita (možnost se ke svým fin. prostředkům rychle dostat), dále pak je velkým přínosem osvobození od daně z příjmu příspěvků zaměstnavatele (do 50.000,- Kč ročně se jedná o nákladovou položku) a zejména pak osvobození od daně z výnosu z finančních prostředků zainvestovaných déle jak tři roky do daného finančního nástroje. Daňovou úsporu lze na rozdíl od všech výše uvedených programů využít již od první zainvestované 1,- Kč a tato úspora je až 7.200,- ročně při využití zákonem daného maximálního možného objemu 48.000,- Kč zainvestovaných prostředků za kalendářní rok. Jako podstatné je i to, že není povinností klienta finanční prostředky zaslat každý měsíc, aby se mu tento započítal do celkové povinné doby trvání smlouvy a pro využití všech výše uvedených skutečností, tedy nerozlišují se měsíce s a bez příspěvku klienta jako například u penzijního připojištění či doplňkového pen. spoření. I proto je dobré případné využití tohoto nového produktu neodkládat.

Jako asi jedinou podstatnou nevýhodu tohoto programu lze vnímat to, že zde nelze uvést obmyšlenou či oprávněnou osobu pro případ úmrtí. V daném případě je smlouva součástí dědického řízení.

DIP je tedy velmi flexibilní produkt, jehož poskytovatelé jsou banky, investiční společnosti, investiční fondy a variabilita doplnění právě s již existujícími předchozími produkty je mnohem a mnohem pestřejší, než tomu doposud bylo. Je tedy v podstatě možné pro každého klienta najít odpovídající nastavení dle jeho potřeb, zkušeností a cílů. Rozhodně se nejedná o to jeho současné produkty, které využívá na vytváření si své finanční rezervy
na stáří, rušit, jde naopak o vhodné skloubení těchto původních programů a nového DIP
za účelem co možná nejvyššího vytěžení všech výhod, které každý z těchto programů nabízí, kdy právě s tímto nastavením Vám určitě se svými dlouholetými zkušenosti na finančním trhu mohu pomoci.

Ing. Angel Bratovanov, MBA, MFP

Finanční a majetkový poradce

Tel. 777 788 999

Email: angel@finvision.cz

Připravili jsme pro Vás možnost sjednat si online pojištění přímo na našich stránkách. Celoroční cestovní pojištění i s pojištěním sportovních aktivit sjednáte již od 540Kč/rok.

Poslechněte si naši reklamu, kterou můžete aktuálně slyšet v českých radiích1.mp3 | 2.mp3.

Výňatek ze zákona o dani z příjmů fyzických osob s účinností od 1. 1. 2015
V § 15 odst. 6 se slova „Evropského hospodářského prostoru“ nahrazují slovy „státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“, slova „ve smlouvě sjednána až po 60 měsících“ se nahrazují slovy „v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících“, za slova „60 let“ se vkládají slova „a že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy“ a věta poslední se nahrazuje větou „Dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen; toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně“.

Více informací

Připravili jsme pro Vás vlastní produkt. Kromě běžného financování automobilu formou úvěru/leasingu, také pomocí nájmu, kdy můžete najet neomezené množství kilometrů a vozidlo bude nakonec Vaše. Díky tomuto mechanismu si i neplátci DPH mohou vybrat vozidlo s odpočtem DPH. Více na http://www.fincall.cz/financovani-vozu

Jak získat a udržet dotaci od EU

Pro Vaši představu, jak probíhá proces získávání dotace, jsme pro Vás připravili stručný přehled tohoto postupu. Jistě poté oceníte možnost přenechat veškerou práci na našem odborném týmu a Vy se můžete plně věnovat svému podnikání.

Hypotéka jako kontokorent

Nechcete splácet jistinu a chcete splácet jen úrok? Chcete mít možnost si peníze kdykoliv půjčit znova? Kontaktujte nás...

Nabízíme Vám aktuální nejnižší úrokové sazby na trhu, které jsou osvobozeny od poplatků za zřízení. Zeptejte se na Vaše možnosti…

Obrázek je pouze ilustrační, pro aktuální informace klikněte prosím na obrázek nebo pokračujte na www.verejnydluh.cz

777 711 220

kontakt
tel: 777 711 220
Pro elektronický kontakt můžete
využít e-mail: info@finvision.cz

sídlo společnosti
Bezručova 59
735 81 Bohumín
IČ: 27840115
C 31155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

sociální síťe