Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím

VAŠE FINANČNÍ VIZE

Nacházíte se:
Z tisku

FINVISION, s.r.o - Z tisku

Česko vs. Slovensko: Kde si mladá rodina půjčí od státu na bydlení výhodněji?

Mladé české i slovenské rodiny mají možnost financovat pořízení svého bydlení i půjčkou od státu. Musí však splnit předem dané podmínky. Jsou výhodnější v Česku, nebo na Slovensku?

Střední třída nedosáhne na vlastní bydlení

Novela má dát centrální bance pravomoc stanovovat nejen limity LTV (výše úvěru vůči zástavní hodnotě nemovitosti), ale i další limity týkající se poměru příjmu a všech splácených úvěrů.

Strach z konce dostupných hypoték? Kupci berou i ty nejdražší byty

Přes sto padesát metrů čtverečních v centru Prahy, dvě ložnice, dvě koupelny a cenovka přes dvacet milionů korun. To jsou proporce jednoho z posledních volných luxusních bytů v Dlouhé ulici. Po dalších na stejné adrese se zaprášilo.

Upozornění pro veřejnost na rizika přistoupení k pojistné smlouvě v souvislosti se zakoupením spotřebního zboží a služby

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na skutečnost, že sjednání pojištění nemusí nutně představovat uzavření pojistné smlouvy v pravém slova smyslu, ale že se může jednat o tzv. přistoupení do již existujícího pojistného vztahu (k pojistné smlouvě).

Ertrag & Sicherheit (E&S) pod tlakem stovek žalob investorů vyhlašuje bankrot!

Ertrag & Sicherheit vyhlašuje insolvenci. Investiční zprostředkovatel sídlící v rakouském Štýrském Hradci není schopen dostát závazkům. Firma čelí stovkám žalob investorů, kteří byli poškozeni podvodnými investicemi do zlata a do fondů Shedlin. Do skupiny E&S patří i česká dcera E&S Investments. Ta je ve vztahu k bankrotující firmě sesterskou společnosti.

Změna ulehčí SVJ boj s neplatícími sousedy. Banky bijí na poplach

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) se stále častěji potýkají s neplatícími sousedy. Mnohdy stačí i jediný dlužník a celé společenství se ocitne ve svízelné situaci. Současná legislativa téměř žádné účinné zbraně do rukou společenstvím nedává. Skupina poslanců proto přišla s návrhem, který by měl SVJ zaručit alespoň částečnou náhradu dluhu. Banky se obávají poklesu dostupnosti bydlení.

Věříte, že dostanete důchod? Jste naivní, vzkazuje známá ekonomka

Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí přichystalo novelu Zákona o státní sociální podpoře, podle které by se rodičovská měla zvýšit až na úroveň mateřské. Co to v praxi znamená a jak ovlivňuje odpracovaná doba důchod vysvětluje ekonomka Markéta Šichtařová, ředitelka společnosti Next Finance s.r.o. a spisovatelka.

Naši senioři jsou prý zajištěni hůře, než ti na Balkáně. Je na to i mezinárodní statistika

Zajištění budoucích seniorů je nejlépe vyřešeno v Nizozemsku, Dánsku a Norsku. Česko je na tom v tomto ohledu hůře než některé země na Balkáně. Vyplývá to z Indexu přiměřenosti důchodového příjmu, který sestavila pojišťovna Allianz. Ze 49 zemí, jejichž data v Allianz analyzovali, se ČR umístila na 26. místě, těsně za Chorvatskem, Bulharskem a Belgií. Dopadla ale lépe než Slovensko na 31. a Polsko na 33. místě.

 
  • Operátoři prodávají bankám číslo, které charakterizuje vaši ekonomickou sílu.
  • Platíte včas faktury? Nemyslete si, že máte vyhráno.
  • Co TelcoScore znamená pro žadatele o hypotéku?

Tel­coSco­re je čís­lo, kte­ré cha­rak­te­ri­zu­je va­ši bo­ni­tu. Ope­rá­to­ři jej sklá­da­jí na zá­kla­dě va­ší schop­nos­ti splá­cet a dal­ších cca 60 pa­ra­me­t­rů, kte­ré o vás ví....

Celý článek si můžete přečíst na www.mobilmania.cz

V úterý 23.1.2018 proběhlo na ČNB pilotní ověřování zkoušek odborné způsobilosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT„). Za VECTOR Certifikace se zúčastnili dva zástupci. Akce byla velmi dobře zorganizována a vše proběhlo dle tohoto programu:

  • 9:15 – 10:00 prezence účastníků
  • 10:00 – 10:15 úvod a oficiální zahájení pilotáže, přivítání ze strany ČNB
  • 10:15 – 12:30 průběh pilotáže, postupné přejímání testů a vyplňování online dotazníků v předsálí. Doba trvání podle kategorie zkoušky
  • 12:30 – 13:30 přestávka na oběd
  • 13:30 – 14:30 vyhodnocení, diskuse, předání certifikátů o účasti, občerstvení
  • 15:00 – 16:00 Exkurze do expozice ČNB „Lidé a peníze“

Celý článek si můžete přečíst na www.vectorcertifikace.cz

Mladé české i slovenské rodiny mají možnost financovat pořízení svého bydlení i půjčkou od státu. Musí však splnit předem dané podmínky. Jsou výhodnější v Česku, nebo na Slovensku?

Ve spolupráci s hypotečním analytikem Jiřím Krylem ze společnosti Broker Trust přinášíme přehled podmínek a parametrů úvěrů na bydlení od státu, které Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) poskytuje mladým rodinám.

Oba státy primárně cílí na mladé rodiny do 35 let. V České republice mohou o úvěr požádat jak manželé, tak partneři či samoživitelé, kteří pečují o dítě mladší šesti let.

Na Slovensku však poskytnou podporu bydlení pouze manželům, a to i bezdětným. V případě rodiny s malým dítětem se ale neřeší ani věk rodičů. Zvýhodněné podmínky (například vyšší úvěr s delší splatností a nižším úrokem) mohou u sousedů získat i rodiny s těžce zdravotně postiženým členem domácnosti nebo lidé, které nevychovávali vlastní rodiče.

Celý článek si můžete přečíst na www.novinky.cz

Novela má dát centrální bance pravomoc stanovovat nejen limity LTV (výše úvěru vůči zástavní hodnotě nemovitosti), ale i další limity týkající se poměru příjmu a všech splácených úvěrů.

Pokud by uvedené limity byly nastaveny tak, jak ČNB požaduje, na hypotéku by podle Michaely Tomáškové ze společnosti Central Group dosáhla jen hrstka vyvolených, mezi které průměrně vydělávající rodina rozhodně nepatří.

Nebývale silné pravomoci

Zatímco dnes je používán ukazatel LTV, tedy výše úvěru vůči zástavní hodnotě nemovitosti (nyní maximálně 90 procent), nově má ČNB spolu s novelou zákona přitvrdit ukazateli DTI (výše úvěru vůči čistému příjmu) a DSTI (výše splátek všech úvěrů vůči příjmu). ...

Celý článek si můžete přečíst na www.novinky.cz

Přes sto padesát metrů čtverečních v centru Prahy, dvě ložnice, dvě koupelny a cenovka přes dvacet milionů korun. To jsou proporce jednoho z posledních volných luxusních bytů v Dlouhé ulici. Po dalších na stejné adrese se zaprášilo.

Cena nemovitostí neustále roste. Jen během letošního roku má podle odhadů České národní banky poskočit o dalších 10 procent.

Celý článek si můžete přečíst na www.seznam.cz

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na skutečnost, že sjednání pojištění nemusí nutně představovat uzavření pojistné smlouvy v pravém slova smyslu, ale že se může jednat o tzv. přistoupení do již existujícího pojistného vztahu (k pojistné smlouvě).

Pojištění se sjednává pojistnou smlouvou uzavřenou mezi pojistitelem (pojišťovnou) na straně jedné a pojistníkem na straně druhé. Vedle těchto smluvních stran pojistné smlouvy zde vystupují i jiné subjekty, například pojištěný, oprávněná osoba, poškozený. Všem těmto osobám, tzv. účastníkům pojištění, vznikají určitá práva a povinnosti.

Česká národní banka poukazuje zejména na postavení pojištěného, na jehož život, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje. Jelikož pojištěný není smluvní stranou pojistné smlouvy, nevztahuje se na něho přímo povinnost pojistitele sdělit zákonem stanovené informace před uzavřením pojistné smlouvy a v jejím průběhu.1 Pojištěný není dále oprávněn pojistnou smlouvu a v jejím rámci sjednané pojištění měnit či ukončit, neboť toto právo přísluší pojistníkovi, tedy osobě, která pojistnou smlouvu uzavřela. Ačkoliv tatáž osoba může mít právní postavení pojistníka a zároveň pojištěného, nemusí tomu tak vždy nutně být, na což je nutné brát ohled při výkonu práv a plnění povinností.

Celý článek si můžete přečíst na www.cnb.cz

Ertrag & Sicherheit vyhlašuje insolvenci. Investiční zprostředkovatel sídlící v rakouském Štýrském Hradci není schopen dostát závazkům. Firma čelí stovkám žalob investorů, kteří byli poškozeni podvodnými investicemi do zlata a do fondů Shedlin. Do skupiny E&S patří i česká dcera E&S Investments. Ta je ve vztahu k bankrotující firmě sesterskou společnosti.

Rakouský MLM investiční zprostředkovatel je v úpadku. Příčinou jsou problematické investice do uzavřených fondů a investice do zlata, které spustily lavinu soudních nároků poškozených investorů.

Podle rakouského Sdružení obrany spotřebitelů požádala společnost E&S Vermögensberatung se sídlem v Grazu v úterý u Krajského soudu o zahájení konkurzního řízení. Zadluženost společnosti činí osm milionů eur. Bankrot bude mít negativní dopad nejspíše také na 19 zaměstnanců. Společnost má 955 věřitelů, včetně investorů.

Celý článek si můžete přečíst na poradci-sobe.cz

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) se stále častěji potýkají s neplatícími sousedy. Mnohdy stačí i jediný dlužník a celé společenství se ocitne ve svízelné situaci. Současná legislativa téměř žádné účinné zbraně do rukou společenstvím nedává. Skupina poslanců proto přišla s návrhem, který by měl SVJ zaručit alespoň částečnou náhradu dluhu. Banky se obávají poklesu dostupnosti bydlení. (Aktualizováno)

Majitelé bytů mají povinnost hradit příspěvky do fondu oprav, na správu domu či zálohy na teplo, vodu a elektřinu. Výši plateb a způsob jejich vybírání a vyúčtování určují společenství vlastníků ve svých stanovách. Pokud ovšem vlastník bytu neplatí a společenství situaci včas neřeší, dluhy narůstají, reálně klesá jejich vymahatelnost a nakonec na ně doplatí poctiví majitelé bytů.

Celý článek si můžete přečíst na hypoindex.cz

Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí přichystalo novelu Zákona o státní sociální podpoře, podle které by se rodičovská měla zvýšit až na úroveň mateřské. Co to v praxi znamená a jak ovlivňuje odpracovaná doba důchod vysvětluje ekonomka Markéta Šichtařová, ředitelka společnosti Next Finance s.r.o. a spisovatelka.

"Hlavním cílem novely je, aby matky a otcové čerpali rodičovskou rychleji, a mohli se tak dřív vrátit do práce. Hlavním argumentem ministerstva je, že dlouhá rodičovská a s ní spojená pauza výrazně zhoršují uplatnění žen na trhu práce, snižují jejich výdělky v budoucnu a také důchody ve stáří. Tedy aspoň tak to tvrdí „experti". Experti...?! To jako že experti na život?" ptá se ekonomka.

Lidé z ministerstva podle ní asi ví lépe než rodina, co je pro rodinu dobré. "Autoři novely totiž nepřímo říkají, že pro rodinu je dobré, když máma nepohodlné děti odloží do jeslí, pracuje až do umdlení a na děti a manžela či partnera kašle. (Anebo si snad pan státní úředník myslí, že zaměstnavatel bude k matce shovívavý a řekne: „Paní, máte malé děti, jděte domu dřív"?)," podotkla na svém blogu na idnes.cz a dodala, že mnoho lidí stále "naivně věří představě, že čím dřív půjdeme do práce a čím víc budeme mít odpracováno let, tím vyšší budeme mít důchod." To prý nejspíš do budoucna nebude pravda.

Celý článek si můžete přečíst na eurozpravy.cz

Zajištění budoucích seniorů je nejlépe vyřešeno v Nizozemsku, Dánsku a Norsku. Česko je na tom v tomto ohledu hůře než některé země na Balkáně. Vyplývá to z Indexu přiměřenosti důchodového příjmu, který sestavila pojišťovna Allianz. Ze 49 zemí, jejichž data v Allianz analyzovali, se ČR umístila na 26. místě, těsně za Chorvatskem, Bulharskem a Belgií. Dopadla ale lépe než Slovensko na 31. a Polsko na 33. místě.

Klíčovým měřítkem indexu je vyspělost jednotlivých pilířů penzijního systému a prognóza jejich vývoje. Zahrnuta je také například předpokládaná výše nutných výdajů na zdravotní péči ve stáří a další pro seniory nepostradatelné služby.

Celý článek si můžete přečíst na parlamentnilisty.cz

Evropská unie podkopává český finanční systém. Domácí banky mohou být přinuceny se zadlužit v objemu až 150 miliard korun, aby učinily zadost chystané regulaci z dílen Evropské bankovní autority (EBA). Ta chce zavést pevně stanovenou kapitálovou strukturu.

Podle ní by banky měly mít povinný podíl cizích zdrojů. Nová pravidla finančníky nutí, aby si obstarali věřitele, kteří by v případě další krize obětovali své pohledávky, a ulehčili tak daňovým poplatníkům. Návrh ušitý jednou nití pro celou unii ale dává smysl všude jinde, jen ne v Česku, kde si banky dluhy nikdy nedělaly.

„Pro emisi bondů v takovém objemu neexistuje ekonomický důvod, naopak to pro banky představuje zbytečné dodatečné náklady a riziko,“ uvádí Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka České bankovní asociace, která je autorem odhadu.

Celý článek si můžete přečíst na e15.cz

V souvislosti s aktuální legislativní diskuzí často slýcháme, že finanční poradci a zprostředkovatelé každý rok „přetáčí“ statisíce pojistných smluv a tím připravují klienty o peníze. Abychom vám přiblížili, co finanční poradci skutečně pro své klienty dělají a koho doopravdy připravují o miliardy (zisku), připravili jsme následující příklad.

Více v PDF dokumentu.

Zavést ekologickou daň už i pro deset let stará auta, zpřísnit podmínky pro likvidaci autovraků a také elektrošrotu navrhuje zcela nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Jeho součástí jsou i nová pravidla pro likvidaci vysloužilých svítidel, baterií, solárních panelů nebo pneumatik.

Norma sleduje celý "životní cyklus" výrobku až do jeho konce, kdy skončí jako odpad. Ve středu ji ministerstvo životního prostředí s resortem průmyslu předloží vládě.

Stávající odpadový zákon by měly nahradit dva nové právní předpisy - zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zatím jsou v podobě věcných záměrů, MŽP chystá paragrafové znění.

Celý článek si můžete přečíst na ihned.cz

Česká národní banka v návaznosti na novelu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech upozorňuje veřejnost, že na základní členské vklady a další členské vklady člena družstevní záložny (dále jen „členský vklad“) se nevztahuje pojištění pohledávek z vkladů. Za členský vklad tedy nenáleží v případě platební neschopnosti družstevní záložny náhrada z Fondu pojištění vkladů.

Od 1. 7. 2015 přitom nebude možné, aby souhrn vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou, které člen vložil do družstevní záložny 1. 7. 2015 nebo později, překročil desetinásobek souhrnu jeho splaceného členského vkladu.2

Pokud v období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2017 bude zvýšena jistina vkladu člena družstevní záložny nebo dojde k prodloužení jeho splatnosti, uplatní se na takovýto vklad pravidlo desetinásobku ode dne následujícího po dni, kdy ke zvýšení vkladu nebo k prodloužení jeho splatnosti došlo, přičemž nebude dále možné úročit souhrn vkladů člena převyšující desetinásobek souhrnu splaceného členského vkladu.

Celý článek si můžete přečíst na cnb.cz

Tisíce řidičů, kteří řádně platí povinné ručení, se od poloviny ledna už nemusejí bát, že jim zčista jasna přijde vymáhací dopis od České kanceláře pojistitelů (ČKP), aby za nepojištěné vozidlo zaplatili pokutu do garančního fondu. Neúprosné vymáhací „mlýnici“ na motoristy je po pěti letech jejího fungování definitivní konec.

ČKP v minulosti vymáhala údajné dluhy tak plošně a neomaleně, že – jak už dříve přiznala – na sedmdesát tisíc výzev ročně bylo neoprávněných. ČKP přitom dluh na pojistném nijak nedokazovala. K tomu, aby lidem poslala složenku, jí stačilo jen automatizovaně vyjet údaje z centrálního registru vozidel a databází pojišťoven.

Celý článek si můžete přečíst na novinky.cz

Úředníci ministra financí Andreje Babiše (ANO) přišli na to, jak si posvítit na majetek z nepoctivých zdrojů. Doporučují zavést jako jedno z opatření tzv. daň ze životního stylu.

Analýzu, kterou se Právu podařilo získat, brzy předloží Babiš vládě. Úředníci posuzovali možnosti soudního a daňového odčerpávání majetku z nedoložených příjmů. „Řešení cílí na situaci, kdy si daňový subjekt žije nad poměry, přestože přiznává nízké příjmy. Předpokládá to zavedení prvků životního stylu, popřípadě mapy blahobytu pro území ČR, která rozliší míru blahobytu v závislosti na charakteru jednotlivých regionů,“ uvádí analýza.

Tuto cestu autoři nazývají zdaněním ze životního stylu.

V podezření majitelé lodí, letadel či koní?
Ministerští úředníci odkazují na zahraniční zkušenosti v některých zemích, třeba Francie, kde bohatí platí paušální daň z bohatství při určitém příjmu. Sleduje se, zda mají domácí zaměstnance, auta, lodě, letadla či dostihové koně.

To, že někdo něco nepřiznal, se dá vysledovat mj. tím, že jeho majetek nebo životní styl neodpovídá příjmům. K tomu mohou sloužit i majetková přiznání. Při podezření by musel poplatník prokázat, že má dostatečně vysoké příjmy.

„Správce daně v rámci daňového řízení nebude zkoumat otázku, zda daný příjem je legální nebo nelegální, ale bude pouze řešit, zda daňový subjekt unesl, či neunesl důkazní břemeno,“ podotýkají analytici.

Pokud by se měl nelegálně získaný majetek odčerpávat daňovým mechanismem, pak by podle analýzy nebylo možné sebrat veškerý nezákonný majetek, ale pouze by se jeho majiteli mohla zdanit ta část příjmů, které nepřiznal ke zdanění. Předmětem daně totiž může být jen příjem, nikoli majetek.

Celý článek si můžete přečíst na novinky.cz

Hrubý domácí produkt (HDP) resp. jeho růst je spolu s dalšími ekonomickými veličinami modlou většiny ekonomů, politiků, ekonomických komentátorů a všelijakých šarlatánů. Nejen ekonomické deníky nás neustále zahlcují zprávami typu „ČNB upravila výhled růstu HDP na 2,5%“ či „kvartální růst HDP byl ve skutečnosti nižší o 0,1 procentního bodu“ a tak podobně. Posedlost růstem HDP můžeme poslední dobou často sledovat na mém oblíbeném newspeakovém „negativním růstu“ tj. česky poklesu… Růst prostě muss sein!

Co je to vlastně HDP?

HDP se spočítá celkem jednoduše – ČSÚ vezme agregátní spotřebu, vládní výdaje, investice a čistý export a to celé sečte. Do HDP se ovšem započítávají pouze finální statky vyrobené za daný časový interval (obvykle rok nebo kvartál), nikoliv však meziprodukt. To znamená, že se započítají nově vyrobená auta, nikoliv ale komponenty potřebné k sestavení těchto aut. To okamžitě vede k prvnímu problému.

Soustředí-li se HDP pouze na finální statky, pak kompletně ignoruje zásadní proces produkce, který potřebuje čas a různé další statky (zvané kapitálové) společně s půdou a pracovní silou. Čistě náhodou je produkční proces také součástí ekonomiky, a pokud má tento proces nějaký problém, pak ho má i celkový výstup spotřebních statků, který HDP měří. Je nesmysl říkat, že X je velikost ekonomiky, pokud toto X nezahrnuje tento zásadní proces produkce.

Celý článek si můžete přečíst na nedanim.cz

Praha - Pravidla dobrého finančního poradenství jsou jako proslulý sněžný muž: všichni o nich mluví, ale nikdo je neviděl. Tedy až doposud, konkrétně do předposledního červnového týdne. V něm Unie společností finančního zprostředkování a poradenství vydala příručku jak mají finanční specialisté vlastně postupovat při poradenství v oblasti spoření a investic. Co návod znamená pro občany? Shrňme si hlavní zásady.

Správné finanční poradenství je stejně jako třeba diagnóza v medicíně postaveno na velkém množství informací. Úvodní schůzka mezi poradcem a zájemcem by tedy měla být primárně rozhovorem: jaký je zákazníkův příjem, jaké závazky má, jaké jsou jeho plány a také, zda je v osobním finančním plánu ochoten přistoupit na takzvané investiční riziko tedy možnost, že hodnota jeho úspor se kvůli výkyvům na trhu sníží. Některé tyto informace se mohou zdát osobní, ale poradce o nich musí vědět, má-li navrhnout řešení „šité na míru".

Co by naopak na úvodní schůzce poradce nikdy neměl dělat? Především rovnou nabízet dokonalý a zázračný produkt, který vyřeší všechny potíže zákazníka a připíše čarodějný úrok. Nabízení „zázračných" produktů bez bližšího poznání a analýzy potřeb je jedním z velkých nešvarů „poradenství", tedy v tomto případě spíše agresivního prodeje. Stejně tak poradce nemůže očekávat a ani vyžadovat kontaktní údaje známých či přátel zákazníka. Řešení, které vám poradce sestaví po vzájemném poznání, by mělo vycházet z informací vašich cílů a plánů, ať už jde o dlouhodobé investování na důchod anebo jen krátkodobé spoření na novou kuchyň.

Celý článek si můžete přečíst na www.denik.cz

Na jedné straně touha po hezkém bydlení a vysokých příjmech, na straně druhé pak nízký příjem - představy mladé generace o budoucnosti se střetávají s reálným životem. Zajímavé výsledky přinesl průzkum Hypoteční banky mezi mladou generací do 30 let.

Mladí Češi ve věku 18 až 30 let jsou podle průzkumu obecně šťastnější než zástupci starší generace, za šťastné a spokojené se považuje sedm z deseti oslovených.
Žijí s rodiči či v podnájmu, touží po vile

Pozitivní je také fakt, že většina současných dvacátníků plánuje založit rodinu. Ovšem spousta z nich se na to ale ještě necítí. Důvody jsou celkem prosté – polovina mladých Čechů neoplývá dostatkem financí, zhruba třetina nemá jistou práci. Jako třetí překážku bránící jim v založení rodiny uvedla čtvrtina mladých absenci vlastního bydlení.

„Lidé do třiceti let mají rádi svá povolání, 70 procent z nich jejich práce naplňuje, ale přesto jen každému šestému přináší dostatečné finanční ohodnocení,“ uvedl Jiří Ochec z Hypoteční banky. Osm z deseti mladých lidí proto zatím nevlastní žádný byt či dům. Přibližně třetina respondentů momentálně žije se svými rodiči či dalšími příbuznými, a více než dvě pětiny bydlí v podnájmu.

Celý článek si můžete přečíst na www.novinky.cz

Ještě než se dostanu k tomu, proč jsem z Partners odešel, chci zmínit, proč jsem do Partners přišel. Nebyla to vidina lehce vydělaných peněz, vysokých výdělků a podobných věcí. V roce 2008 jsem do Partners šel, protože jsem se chtěl učit nové věci, vzdělávat se v oboru, pomáhat lidem a věnovat se hypotékám.

První hypotéku jsem sice udělal až asi po roce v Partners, ale nyní se v oblasti hypoték velmi dobře orientuji. Nějaké peníze jsem v Partners vydělal, ale nikdy to nebyly žádné statisíce. Lidem dokážu pomoci a nové věci se učím neustále.

Nyní jsem ale velice rád, že jsem se dokázal vyvázat z ekonomického otroctví, na němž Partners staví vztahy se svými spolupracovníky.
Působení v Partners aneb Tyrkysový svět

V Partners jsem strávil pět a půl roku. Byly to roky celkem zajímavé a přínosné, naučil jsem se spoustu nových věcí, z nezkušeného poradce jsem se vypracoval na poradce s velkým přehledem a zkušenostmi a stále na sobě pracuji. Publikoval jsem na serveru Peníze.cz, předával jsem své zkušenosti kolegům, školil jsem je, trénoval jsem je, staral jsem se o ně.

Byl jsem přesvědčený o Modrém oceánu, věřil jsem Petru Borkovcovi, věřil jsem tomu, že Partners je opravdu kvalitní firma, která kultivuje trh finančního poradenství. Měl jsem nasazené tyrkysové brýle, žil jsem v „Tyrkysovém světě“.
Nová mandátní smlouva aneb Rychle podepiš

Díky nové mandátní smlouvě a díky některým kolegům, kteří mě donutili si novou mandátní smlouvu přečíst a ne jí jen s důvěrou v centrálu podepsat, jsem si však tyrksové brýle se slzami v očích sundal. Přišlo obrovské lidské zklamání.

Začátkem února přišel do schránky suchý mail o nové mandátní smlouvě. Pokyny byly jednoduché: vygenerovat si v systému novou mandátní smlouvu, podepsat jí a co nejrychleji jí poslat na centrálu, aby se to stihlo na centrále zpracovat. S tyrkysovými brýlemi na očích jsem jí vygeneroval, zběžně přečetl, podepsal a vložil do obálky. Obálka se však sama na poštu neodnesla a to mě zachránilo.

Během následujících tří dnů jsem byl „donucen“ si novou mandátní smlouvu přečíst, otevřít si i kontroverzní dodatek „Cena odborného vzdělávání s přihlédnutím k výkonu“, která z jistých důvodů nebyla přílohou toho suchého mailu. V tu chvíli klesla  důvěra v centrálu, v Borkovce s Lukešem a ostatní manažery ve struktuře na nulu.

Mezi profesionály ve vzdělávání se dnes často hovoří o nově zavedené mandátní smlouvě společnosti Partners. Jsou v ní, kromě jiného, stanoveny ceny za vzdělávání pro různé úrovně rozvoje poradců a manažerů poměrnou částí ve smyslu „čím víc v dané společnosti odpracuješ, tím vyšší máš slevu“.

Celý cyklus vzdělávání v Partners stojí 1 400 000 Kč. Suma, která je na úrovni nejdražších MBA škol. Částky jednotlivých školení nejsou zanedbatelné. Jen základní produktová školení, představení interního informačního systému, základy finančního poradenství, prostě „poradenská školka“, stojí 150 000 Kč. Než mladý adept zjistí, že náročná práce finančního poradce není pro něj, může mít velký finanční problém.

Pozoruhodné je i zpoplatnění přípravného kurzu EFPA (€FA™ – Evropský finanční poradce), který společně s „ředitelskými dny“ a „all star akademií“ vyjde na 478 000 Kč.

Celý článek si můžete přečíst na http://www.investujeme.cz/

Podle Projekce obyvatelstva České republiky 2013 z dílny Českého statistického úřadu bude počet obyvatel v ČR v příštích letech poměrně dramaticky klesat a populace bude stárnout. Změna pravidel pro výpočet produktivní složky obyvatelstva a prodlužování odchodu do důchodu však zabezpečí, že z hlediska ekonomického zatížení na tom budeme v roce 2101 lépe než dnes.

Podle údajů Českého statistického úřadu bude mít Česká republika na začátku příštího století pouze 7,68 milionu obyvatel. Alespoň tak to vyplývá z projekce ČSÚ, která byla založena na detailních výsledcích Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. Jde o střední variantu, která je považována za nejpravděpodobnější a značně se liší od optimistické (9,1 milionu) a pesimistické (6,1 milionu) varianty. Podle této varianty ba pak měl počet obyvatel dosáhnout vrcholu v roce 2018 a pak by mělo dojít k obratu trendu, kdy ani zahraniční migrace již nebude schopna kompenzovat rozdíly mezi počtem zemřelých a narozených.

Co je ale nejvíce alarmující, společně s klesajícím počtem narozených dětí bude poměrně výrazně růst stáří obyvatel společně s rostoucím průměrným věkem a dožitím obyvatel. Projekce očekává růst střední délky života ze současných 75 let u mužů a 80,9 let u žen až na 86,6/91,1 let v roce 2101. Obyvatel nad 65 let by tak v roce 2010 mělo být 32,5 % a lidí mladších než dvacet let 16,6 %. Pokud budeme počítat produktivní věk mezi 20 a 64 (původně to bylo mezi 15 a 64 lety, ale vzhledem k prodlužující se době vzdělávání to už dnes není aktuální) lety, bude do této skupiny patřit pouze něco málo nad polovinu všech obyvatel Česka (50,9 %).

Celý článek si můžete přečíst na http://www.investujeme.cz/

777 711 220

kontakt
tel: 777 711 220
Pro elektronický kontakt můžete
využít e-mail: info@finvision.cz

sídlo společnosti
Bezručova 59
735 81 Bohumín
IČ: 27840115
C 31155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

sociální síťe